Filtr
we found 0 results
Your search results

Obecné podmínky spolupráce
s portálem www.kancly.cz

(dále jen „Obecné podmínky“)

 

Portálem“ se zde rozumí internetový portál umístěný na webové stránce www.kancly.cz.

Provozovatelem“ se zde rozumí Petr Grábner, IČ 74294563, se sídlem Vinohradská 165, 250 81 Nehvizdy.

Uživatelem“ se zde rozumí každá osoba, která navštíví portál www.kancly.cz.

Zájemcem“ se zde rozumí osoba, která projevila zájem o inzerci / zveřejnění své nemovitosti na Portálu za úplatu Provozovateli.

1. Majitelem Portálu a všech práv s Portálem spojených je Provozovatel.

2. Portál slouží ke zprostředkování pronájmu nebo prodeje kanceláří, zařízených kanceláří, skladů, hal, obchodních prostor a komerčních pozemků.

3. Všechny informace uvedené na Portálu poskytli Zájemci o zápis / inzerci na Portálu. Všichni Uživatelé Portálu tedy berou na vědomí, že Provozovatel nemá možnost jakkoli ověřit pravdivost Zájemcem zveřejněných údajů na Portálu.

4. Loga, obrázky a fotografie uveřejněné na Portálu byly poskytnuty Zájemci, kteří k nim vlastní autorská práva. Uživatelé tedy nemohou bez souhlasu Zájemce fotografie jakkoli užívat či kopírovat.

5. Pokud Zájemce nebo Uživatel poskytnou Provozovateli informace, které jsou dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), považovány za údaje osobní, dávají tím Zájemce i Uživatel souhlas Provozovateli se zpracováním a uchováním takových údajů.

6. Jakmile jakýkoli Uživatel na základě informací získaných na Portálu naváže obchodní vztah se Zájemcem využívajícím Portál k inzerci / zveřejnění své nemovitosti, zavazuje se Zájemce ihned a bez prodlevy poskytnout Provozovateli informace týkající se tohoto obchodního vztahu.

Pronájem: Pokud dojde na základě takového obchodního vztahu k uzavření Nájemní smlouvy mezi Zájemcem a Uživatelem v trvání minimálně 1 rok, zavazuje se Zájemce uhradit Provozovateli provizi za zprostředkování v hodnotě 1 měsíčního nájmu.Při uzavření Nájemní smlouvy na dobu trvání menší než 1 rok vyplatí Zájemce Provozovateli poměrnou část z hodnoty měsíčního nájmu.

Příklad: Pokud bude doba trvání nájemního vztahu 6 měsíců, vyplatí Zájemce Provozovateli 1 polovinu nájmu jako provizi za zprostředkování.

Prodej: Pokud dojde na základě takového obchodního vztahu k uzavření Kupní smlouvy mezi Zájemcem a Uživatelem, zavazuje se Zájemce uhradit Provozovateli provizi za zprostředkování v hodnotě 3-5% z kupní ceny včetně DPH. Přesná výše provize za zprostředkování prodeje bude dohodnuta mezi Provozovatelem a Zájemcem s ohledem na konkrétní případ. Minimální provize je však stanovena na 3% z kupní ceny včetně DPH.

7. Aby Provozovatel zvýšil Zájemcovu šanci uzavřít Nájemní smlouvu s Uživatelem / Uživateli, vyhrazuje si Provozovatel právo zveřejnit zápis / inzerci i na svých dalších portálech, které vlastní: www.prazskekancelare.cz, www.prazske-kancelare.cz a www.prazskekancelare.com. V případě nesouhlasu musí Zájemce Provozovatele o této skutečnosti předem upozornit.

8. Uvedené Obecné podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele a Zájemce. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli Obecné podmínky a fungování Portálu měnit, rušit nebo dokonce Portál zrušit.

9. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo Zájemcův zápis / inzerát upravovat, měnit a v případě porušení dobrých mravů a nevhodnosti uveřejnění i zcela smazat z Portálu.

10. Provozovatel neručí za případné výpadky v síti internet.

Děkujeme za využívání Portálu a zájem o spolupráci s námi. V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat na info@kancly.cz nebo +420 773 295 925.

  • IHNED poptat

    BEZ provize a DO 30 min.

  • Souhlasím s jednorázovým zpracováním osobních údajů.

  • Marie Hlavatá

     +420 773 295 925
     info@kancly.cz

  • Filtr